Muco Ecuador

Sinds begin dit jaar werden er pogingen ondernomen om contact op te nemen met de Muco-beweging in Ecuador. Klinieken, artsen en lokale organisaties werden gecontacteerd zonder enige reactie. Uit informatie die we ontvingen via Muco-Europe zou blijken dat de overleving van mensen met muco in Ecuador beduidend lager ligt dan bij ons. Inmiddels werden we in contact gebracht met de consul van Ecuador. Die beloofde ons bijkomende informatie. Het is onze bedoeling om, in het kader van onze tocht naar Ecuador, de lokale Muco-beweging beter te leren kennen en waar mogelijk onze ervaringen uit te wisselen.

Indien u ons hierbij kan helpen, neem contact op.